január 19, 2023 Hírek Nincs hozzászólás

Tarnaleleszi Idősek Szociális Otthona

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarnaleleszi Idősek Szociális Otthona

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3258 Tarnalelesz, Szabadság út 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakácsként közvetlenül irányítja, szervezi a konyhán folyó munkát. Felel a megfelelő mennyiségű, minőségő étel időre történő elkészítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Szakmunkásképző intézet, szakács,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsombó Mihályné nyújt, a 06/308/175-4477 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Tarnaleleszi Idősek Szociális Otthona címére történő megküldésével (3258 Tarnalelesz, Szabadság út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/78/2023 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.
  •       Elektronikus úton Zsombó Mihályné részére a lelesziidosek@gmail.com E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Zsombó Mihályné, Heves megye, 3258 Tarnalelesz, Szabadság út 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánítási jogát

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a tarnalelesz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Written by admin.tarnalelesz