Tarnalelesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2010(VII.29.) önkormányzati rendeletében Tarnalelesz díszpolgára kitüntető címet alapított azzal a céllal, hogy kitüntetésben részesítse azon személyeket akik: a település gazdasági, társadalmi, tudományos, művészeti vagy sport életében maradandót alkottak vagy kiemelkedő eredményt értek el, példaértékű életművükkel kiemelkedő munkásságukkal, szorgalmukkal szolgálták a haladás, a kultúra vagy a művészet ügyét, közvetlenül vagy közvetett módon hozzájárulva ezzel Tarnalelesz elismerésének, jó hírnevének növeléséhez, öregbítéséhez

 Tarnalelesz díszpolgára: Rákóczi Péter †

 A Képviselő-testület 9/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendeletében Tarnaleleszért érdemérmet alapított azzal a céllal, hogy kitüntesse azon polgárokat és közösségeket akik a község életének fejlesztése érdekében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel hozzájárultak a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez

Tarnaleleszért érdemérem került átadásra:

 2015-ben:

Kovács Ágoston

Rákóczi Péter postumus

 2016-ban: 

Rákóczi Péter Ifjúsági Fúvószenekar

Tarnaleleszi Polgárőr Egyesület

 2017-ben:

Csirmaz Józsefné

Danó Ferenc postumus

Palkoicsné Dr Csóka Katalin

Rákóczi Péterné