A Tarnaleleszi Idősek Szociális Otthonának bemutatása

Cím: 3258 Tarnalelesz Szabadság út 48.
Intézményvezető: Telek Balázs
Tel: 06-36-367-006
06-30-670-99-71

Az intézmény 1997-ben Tarnalelesz község Képviselő testülete által alapított, Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes és Bükkszenterzsébet önkormányzatai által fenntartott, a rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít. Az intézmény a négy község időskorú lakossága részére működési területén, személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásról gondoskodik.

Az alapellátás keretében étkezést biztosít a tarnaleleszi, szentdomonkosi és fedémesi önkormányzatok fenntartásában.

A négy település önkormányzata a szakosított ellátás keretén belül, ápolást és gondozást nyújtó intézményt működtet. A Tarnaleleszi Idősek Szociális Otthona 26 fős otthon, ami létszámát tekintve még mindig családiasnak nevezhető.

Az idősek otthonában önmagukról gondoskodni nem képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személy, illetve a 18. életévét betöltött, otthon nem gondozható személyek számára nyújt ápolást-gondozást, általában végleges otthont.

Az intézmény a lakók részére biztosítja az életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő elhelyezést, élelmezést, szükség szerint ruházatot.

Gondoskodunk a rendszeres orvosi felügyeletről, szakorvoshoz való eljutásról szükség esetén kórházi beutalásról. Biztosítjuk a rendszeres gondozást, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást a mindenkori jogszabály szerint.

Feladatunknak tekintjük megszervezni a gondozottak pszichés védelmét, szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkozást, valamint a hitélet gyakorlásának biztosítását.

Célunk, hogy olyan minőségi szintű ellátást nyújtsunk az otthonban lakó idősek számára, amely biztonságot és támaszt ad, ahhoz, hogy életkoruknak, képességeiknek, és egészségi állapotuknak megfelelő életet élhessenek.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt a lakók részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást értünk, amely a gondozottak szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódot jelenti.

Az intézmény a falu központjában, a lakóházak közvetlen környezetében, tömegközlekedési eszközzel is könnyen megközelíthető helyen található