Csapadékvíz elvezetés fejlesztésének II. üteme

Tarnalelesz Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00050 számon, a „Tarnalelesz községben csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem” elnevezéssel pályázatot nyújtott be, amely alapján 384,00 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Tarnalelesz Községi Önkormányzat fejlesztési kezdeményezései által igyekszik a helyi lakosok komfortérzetének javítását, a település élhetőbbé tételét előtérbe helyezni.

Az Önkormányzat 2022. januárjában a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1 kódszámú „Élhető települések” című Felhívásra Támogatási kérelmet nyújtott be, amely alapján 384,00 millió forint európai uniós támogatásban részesült.

A projekt az l. ütemben megvalósult beruházásokat kívánja kiegészíteni. A fejlesztés a településen még el nem készült vízelvezető árkok (Szabadság út, Egri út, Dankó út, Bacsó Béla út, Fedémesi út, Ady Endre út, Kossuth út, Petőfi út) rendbetételét, a Mocsolyás patak részbeni kotrását, burkolását, valamint a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező Nagyvölgyi-patak ismételt kotrását, iszaptalanítását és részbeni burkolását foglalja magába.  Az érintett területen élő lakosság száma megközelítőleg 710 fő, a fejlesztéssel megvédett infrastruktúra önkormányzati becslésen alapuló értéke megközelíti a 2 milliárd Ft-ot. A projektnek köszönhetően nem csak a település belterületi csapadékvíz elvezetése javul, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történik.

 

A projekt kódja: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00050

A projekt címe: Tarnalelesz községben csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem

A támogatás összege: 384,00 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

Megvalósítás helyszínei: Tarnalelesz település

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.10.01.

A projekt várható befejezése: 2025.09.30.