A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00004

Kedvezményezett neve: Tarnalelesz Községi Önkormányzat

A projekt címe: Új bölcsődei szolgáltatás létrehozása Tarnaleleszen

A támogatás összege: 181.638.689 Ft.

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt kezdete: 2020.08.01.

A projekt befejezése: 2023.03.31.

 

Pályázati forrásból új bölcsőde épül Tarnaleleszen

Térségi és települési szinten is megoldásra váró probléma a 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása. Különösen fontos a bölcsődei ellátással nem rendelkező település hátrányos helyzetű gyermekei körében foglalkozni a szociális háttérből adódó alapvető problémákkal. A gyermekek helyben történő teljeskörű intézményi ellátásáról az óvodai ellátást kiegészítő bölcsődei szolgáltatás létrehozásával lehet gondoskodni. A fenti problémák megoldására az önkormányzat kizárólag saját erőből nem volt képes. Ezen feloldhatatlan helyzetre jelent megoldást jelen pályázati lehetőség. A pályázathoz csatolt anonim igényfelmérés is alátámasztja az érintett célcsoport ellátás iránti igényét, a fejlesztés szükségességét. Az önkormányzat, a fentiek miatt egy új bölcsőde építését határozta el a tulajdonában lévő 901 helyrajzi számú telekingatlanon, amelyen jelenleg is működő óvoda épülete áll. Az elképzelés szerint itt egy egycsoportos bölcsőde épülne, amely a közelben meglévő központi főzőkonyha közelségét kihasználva gazdaságosan megvalósítható. Az épületben csak melegítőkonyha kerül kialakításra. A tervezéssel érintett telek nagysága 2.982 m2, az ingatlannyilvántartásban „kivett óvoda”-ként van nyilvántartva. A tervezéssel érintett ingatlanon dél-nyugati irányban egy jelenleg is működő óvoda épület áll, a telek többi része beépítetlen. Az épület telke elegendő nagyságú ahhoz, hogy egy új, önálló épületben elhelyezésre kerüljön rajta a tervezett bölcsőde.

A projekt eredményei:

  • 1 db akadálymentesített, bölcsődei épület (12 bölcsődei férőhely) létrehozása
  • 1 db energiatakarékosan üzemeltethető intézmény
  • A gyermekek szülei nagyobb számban vissza fognak tudni térni a munka világába
  • Társadalmi kohézió erősödése, a település és a mikró térség népességmegtartó erejének növekedése
  • Egyenlő esélyű hozzáférés, esélyegyenlőség megteremtése
  • A minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása
  • Eszközbeszerzés a csoportszoba berendezéséhez